VISODENT Prof Danica Juras specijalista

Danica Vidović Juras

Doc.dr.sc.
Specijalist oralne medicine/oralne patologije

Dr. Vidović Juras rođena je 1977. godine u Čakovcu, Hrvatska.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Specijalist oralne medicine / oralne patologije i konzilijarni liječnik za medicinski kompromitirane bolesnike te bolesnike s oralnim karcinomom kojima je potrebna oralna/dentalna skrb. Obavlja i dentalne pripreme bolesnika za kemoterapiju, terapiju zračenjem, transplantaciju. Također se bavi sprečavanjem i liječenjem komplikacija onkološkog liječenja ili transplantacije vezanih uz narušeno oralno zdravlje.

Dr. Vidović Juras dodatno se educira na nacionalnim i međunarodnim stomatološkim skupovima. Sudjeluje kao predavač i član organizacijskih odbora na tečajevima trajne edukacije za doktore dentalne medicine i međunarodnim stručnim okupljanjima. Sudjelovala je /rezultati njenih istraživanja kao i klinička iskustva prezentirani su/ na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupovima:

2014 / SAD / Orlando / 2014 American Academy of Oral Medicine meeting – Frontiers in oral medicine

2013 / Hrvatska / Zagreb / 2. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora

2010 / United Kingdom / London / 10th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2009 / Hrvatska / Starigrad Paklenica / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2008 / Hrvatska / Zagreb / 4. međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora i 1. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora

2008 / Hrvatska / Šibenik / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2008 / Austria / Salzburg / 9th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2007 / Hrvatska / Zagreb / 3. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Laser u medicini i stomatologiji

2007 / Hrvatska / Rovinj / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2006 / Hrvatska / Zagreb / 8th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2005 / Hrvatska / Dugi otok / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2005 / Turkey / Istanbul / 1st International Congress of Oral Medicine

2004 / Germany / Berlin / 7th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2004 / Hrvatska / Zagreb – Vukovar / Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva

2003 / Hrvatska / Zagreb – Vukovar / Treći međunarodni kongres hrvatskih stomatologa

2003 / Bosnia and Herzegovina / Sarajevo / 2nd Bosnia and Herzegovina Dental Congress with International Participation

2001 / Czech Republic / Prague / 25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association

2001 / Hrvatska / Zagreb / 3. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

STIPENDIJE, NAGRADE, PRIZNANJA:

2016 – Membership Scholarship – Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

2013 – Zahvalnica Hrvatskoj udruzi leukemija i limfomi za nesebično pomaganje u organizaciji njenih aktivnosti i pomoći članovima

2009 – Assistant Reviewer at 5th World Workshop of Oral Medicine (London, 2010.)

2007 – European Association of Oral Medicine Travel Scholarship Award

2007 – Odličnik redovitih odličja Hrvatskog liječničkog zbora – zahvalnica za zasluge u zborskoj djelatnosti, zdravstvenim i humanitarnim djelatnostima od značenja za očuvanje i unapređenje zdravlja naroda, medicinske misli i struke

2002 – Signalova nagrada za najboljeg studenta stomatoloških fakulteta u akademskoj godini 2001./2002

1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01 – državna stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za napredne studente

POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2012 – doktor biomedicinskih znanosti (dentalna medicina, oralna medicina) Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010 – specijalist oralne patologije/oralne medicine, Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb 2008 – boravak na Eastman Dental Hospital, University College London (Oral Medicine, Special Care Dentistry and Orofacial Pain Unit)

2005 – magistar biomedicinskih znanosti polje stomatologija, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003 – znanstveni novak/asistent, Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2002 – diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

OSTALO:

Dr. Vidović Juras je član mnogih profesionalnih organizacija: European Association of Oral Medicine, Multinational Association of Supportive Care in Cancer, International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO), Hrvatska komora dentalne medicine i drugih znanstvenih i stručnih udruženja.

Dopredsjednica je i član upravnog odbora Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora, kao i član upravnog odbora Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Autor je mnogih znanstvenih i stručnih članaka u nacionalnim i međunarodnim časopisima.