VISODENT Dr. Deni Milevčić

Deni Milevčić

Dr.med.dent
Rođena je 1967. godine u Splitu.
Diplomirala je 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
1992. godine. odrađuje i pripravnički staž te državni ispit godinu poslije.
1999. godine otvara svoju privatnu praksu u Splitu baveći se prvenstveno kozmetičkom stomatologijom i protetikom.

Redovito pohađa niz narodnih i međunarodnih kongresa:
2013 – 7. European Congress of Implant Dentistry, Split
2012 – Međunarodni kongres CNSARICT, Solaris Šibenik
2011 – Međunarodni kongres dentalne medicine, Hvar,
2010 – 2. Međunarodni seminar Stomatološke izvrsnosti (Ivoclar Vivadent), Budimpešta, Mađarska
2009 – Metal-free krune i ljuskice, Workshop, ICDE Liechtenstein

KARIJERA I PROFESIONALNO ISKUSTVO:
1991 – Diploma iz stomatologije, Stomatološki fakultet
1992 – staž u Domu zdravlja Pešćenica u Zagrebu
1992 – Diplomirala, doktor dentalne medicine
1999 – Privatna praksa

OSTALO: Član je nekoliko međunarodnih i nacionalnih udruženja (Croatian Chamber of Dentists, European Prosthodontic Association… )