Visodent, čiji je osnivač Prof.dr.sc.Nikola Petričević, raspolaže timom specijalista i stručnjaka iz područja dentalne medicine, poput implantologijedentalne protetike, parodontologije, ortodoncije i drugih, kao i i estetike lica. Stručnjaci Visodenta koriste najnovije i najpouzdanije implantološke tehnike, visokokvalitetnu opremu i materijal te individualni pristup svakom pacijentu. Ovakvim načinom rada, svojim klijentima jamče pronalaženje optimalnog rješenja za njihove zahtjeve. Visodent raspolaže modernom opremom i polaže posebnu pažnju na sigurnost pacijenta. Naše usluge uključuju radiološku dijagnostiku i zubotehnički laboratorij, u kojem se protetski radovi izvode prema najvišim europskim standardima, i to korištenjem CE certificiranih biokompatibilnih materijala.Po završetku tretmana izdajemo potvrdu o obavljenim zahvatima, u kojoj se specificiraju primijenjeni standardi kvalitete, kao i vrsta korištenih materijala.

VISODENT Prof. Nikola Petričević

Nikola Petričević

Doc.dr.sc.
Specijalist protetike dentalne medicine i ITI implantologije. Zubni implantati i vrhunska estetika su fokus njegovog rada.

Specijalist protetike dentalne medicine i ITI implantologije. Zubni implantat i vrhunska estetika su fokus njegovog rada.

Prof.dr.sc. Nikola Petričević, rođen je 1978. godine u Splitu. Profesor i doktor znanosti u Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.
Služi se talijanskim i engleskim jezikom.
Specijalist stomatološke protetike i ekspert u području ITI implantologije.
Dr. Nikola Petričević se cijelo vrijeme dodatno educira i predaje na nizu nacionalnih i internacionalnih stomatoloških kongresa:

2021 / Grčka / Atena / 44th European Prosthodontic Association (EPA) www.epadental.org

2020 / Grčka / Atena / 30th European College of Gerodontology (ECG) www.epadental.org

2017 / Singapur / 4th Annual World Congress of Oral and Dental Medicine

2015 / Engleska / London / Europerio 8 – European Federation of Periodontology (EFP) www.efp.org

2015 / Njemačka / Koln / Expert Symposium – European Association of Dental Implantologists (BDIZ–EDI) www.bdizedi.org

2014 / Švicarska / Ženeva / International Team for Implantology World Symposium (ITI, implantat) www.iti.org

2013 / Italija / Torino / International College of Prosthodontics (ICP) www.icp-org.com

2012 / Švicarska / Bern / Symposium on Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry CCDE www.ccde.ch

2012 / / Kina / Hong Kong / World Dental Congress (FDI)

2010 Švicarska / Ženeva / International Team for Implantology World Symposium (ITI, implantat) www.iti.org

2010 / Španjolska / Barcelona / International Association for Dental Research (IADR) www.iadr.org

2010 / Brazil / Salvador de Bahia / World Dental Congress (FDI)

2009 / SAD / Miami / International Association for Dental Research (IADR)

2009 / Austrija / Innsbruck / European Prosthodontic Association (EPA) www.epaden- tal.org

2009 / Južnoafrička Republika / Città del Capo / International College of Prosthodontics

2009 / Hrvatska / Zagreb / International Congress of the Croatian Dental Society (HSD)

STIPENDIJE I NAGRADE:

2010 – ITI Scholarship in Implantology, Švicarska (www.iti.org)

2008 – ICP (International College of Prosthodontists (www.icp-org.com), SAD

2007 – 2. nagrada za najbolje predavanje , EPA, Atena,Grčka

2006 – 2. nagrada za najboljeg mladog znanstvenika- 11. BaSS kongres

2001 – Rektorova nagrada za najbolji znanstveni rad

1997 – Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2011 – ITI Program iz Implantologije (International Team of Implantology Bolnica George Eastman, Zavod za Parodontologiju i Implantologiju, Rim

2009 – Doktorski rad iz stomatološke protetike, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2009 – Specijalist iz stomatološke protetike, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2008 – Institute for Continuing Professional Development Karlsruhe, Clinical Prosthodontics Educators Workshop , Karlsruhe, Germania

2005 – Magistarski rad iz protetike, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2003 – Asistent i znanstveni novak, Zavod za stomatološku protetiku, Sveučilište u Zagrebu,

2002 – Diploma na Sveučilištu u Zagrebu, Stomatološki fakultet (www.sfzg.unizg.hr)

OSTALO

Član mnogih profesionalnih organizacija: International Team for Implantology (ITI), International College of Prosthodontists (ICP), European Prosthodontic Association (EPA), Croatian Anthropological Society, Croatian Prosthodontic Society itd.

VISODENT Dr. Deni Milevčić

Deni Milevčić

Dr.med.dent
Dr.med.dent. Deni Milevčić vodi svoju privatnu praksu 30 godina. Estetska stomatologija i protetika su u fokusu njezinog višegodišnjeg rada.

Opći stomatolog

Dr.Deni Milevčić, dr.med.dent., rođena je 1967. godine u Splitu.

Diplomirala je 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
1992. godine. odrađuje i pripravnički staž te državni ispit godinu poslije.
1999. godine otvara svoju privatnu praksu u Splitu baveći se prvenstveno estetskom stomatologijom i protetikom.

Redovito pohađa niz narodnih i međunarodnih kongresa:

2021 – Aesthetic Dental moment, Zadar, Croatia

2019 – 60. Bayerischer Zahnaerztetag, Muenchen

2018 – Competence in Aesthetics, Beograd (Ivoclar Vivadent)

2017 – FDI World Dental Congress, Madrid

2015 – Expert Symposium – European Association of Dental Implantologists (BDIZ-EDI), Koln

2013 – 7. European Congress of Implant Dentistry, Split

2012 – Međunarodni kongres CNSARICT, Solaris Šibeni

2011 – Međunarodni kongres dentalne medicine, Hvar

2010 – 2. Međunarodni seminar Stomatološke izvrsnosti (Ivoclar Vivadent), Budimpešta, Mađarska

2009 – Metal-free krune i ljuskice, Workshop, ICDE Liechtenstein

KARIJERA I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

1999 – Privatna praksa

1991 – Diploma iz stomatologije, Stomatološki fakultet

1992 – staž u Domu zdravlja Pešćenica u Zagrebu

1992 – Diplomirala, doktor dentalne medicine

OSTALO: Član je nekoliko međunarodnih i nacionalnih udruženja (Croatian Chamber of Dentists, European Prosthodontic Association… )

VISODENT Prof Danica Juras specijalista

Danica Vidović Juras

Prof.dr.sc.
Specijalist oralne medicine/oralne patologije. Predstojnik Zavoda za oralnu medicinu.

Specijalist oralne medicine/oralne patologije

Prof.dr.sc. Vidović Juras rođena je 1977. godine u Čakovcu.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Prof.dr.sc. Vidović Juras pročelnik je Zavoda za oralnu medicinu na Stomatološkom fakultetu. Specijalist oralne medicine / oralne patologije i konzilijarni liječnik za medicinski kompromitirane bolesnike te bolesnike s oralnim karcinomom kojima je potrebna oralna/dentalna skrb. Obavlja i dentalne pripreme bolesnika za kemoterapiju, terapiju zračenjem, transplantaciju. Također se bavi sprečavanjem i liječenjem komplikacija onkološkog liječenja ili transplantacije vezanih uz narušeno oralno zdravlje.

Dr. Vidović Juras dodatno se educira na nacionalnim i međunarodnim stomatološkim skupovima. Sudjeluje kao predavač i član organizacijskih odbora na tečajevima trajne edukacije za doktore dentalne medicine i međunarodnim stručnim okupljanjima. Sudjelovala je /rezultati njenih istraživanja kao i klinička iskustva prezentirani su/ na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupovima:

2014 / SAD / Orlando / 2014 American Academy of Oral Medicine meeting – Frontiers in oral medicine

2013 / Hrvatska / Zagreb / 2. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora

2010 / United Kingdom / London / 10th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2009 / Hrvatska / Starigrad Paklenica / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2008 / Hrvatska / Zagreb / 4. međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora i 1. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora

2008 / Hrvatska / Šibenik / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2008 / Austria / Salzburg / 9th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2007 / Hrvatska / Zagreb / 3. Hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Laser u medicini i stomatologiji

2007 / Hrvatska / Rovinj / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2006 / Hrvatska / Zagreb / 8th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2005 / Hrvatska / Dugi otok / Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva

2005 / Turkey / Istanbul / 1st International Congress of Oral Medicine

2004 / Germany / Berlin / 7th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine

2004 / Hrvatska / Zagreb – Vukovar / Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva

2003 / Hrvatska / Zagreb – Vukovar / Treći međunarodni kongres hrvatskih stomatologa

2003 / Bosnia and Herzegovina / Sarajevo / 2nd Bosnia and Herzegovina Dental Congress with International Participation

2001 / Czech Republic / Prague / 25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association

2001 / Hrvatska / Zagreb / 3. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

STIPENDIJE, NAGRADE, PRIZNANJA:

2016 – Membership Scholarship – Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

2013 – Zahvalnica Hrvatskoj udruzi leukemija i limfomi za nesebično pomaganje u organizaciji njenih aktivnosti i pomoći članovima

2009 – Assistant Reviewer at 5th World Workshop of Oral Medicine (London, 2010.)

2007 – European Association of Oral Medicine Travel Scholarship Award

2007 – Odličnik redovitih odličja Hrvatskog liječničkog zbora – zahvalnica za zasluge u zborskoj djelatnosti, zdravstvenim i humanitarnim djelatnostima od značenja za očuvanje i unapređenje zdravlja naroda, medicinske misli i struke

2002 – Signalova nagrada za najboljeg studenta stomatoloških fakulteta u akademskoj godini 2001./2002

1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01 – državna stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za napredne studente

POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2012 – doktor biomedicinskih znanosti (dentalna medicina, oralna medicina) Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010 – specijalist oralne patologije/oralne medicine, Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb 2008 – boravak na Eastman Dental Hospital, University College London (Oral Medicine, Special Care Dentistry and Orofacial Pain Unit)

2005 – magistar biomedicinskih znanosti polje stomatologija, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003 – znanstveni novak/asistent, Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2002 – diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

OSTALO:

Prof.dr.sc. Vidović Juras je član mnogih profesionalnih organizacija: European Association of Oral Medicine, Multinational Association of Supportive Care in Cancer, International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO), Hrvatska komora dentalne medicine i drugih znanstvenih i stručnih udruženja.

Dopredsjednica je i član upravnog odbora Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju Hrvatskog liječničkog zbora, kao i član upravnog odbora Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Autor je mnogih znanstvenih i stručnih članaka u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

VISODENT Prof Ivan Puhar parodontolog

Ivan Puhar

Prof.dr.sc.
Specijalist parodontologije. Regenerativna parodontologija i crvena estetika je fokus njegovog znanstvenog i stručnog rada.

Specijalist parodontologije

Prof.dr.sc. Ivan Puhar rođen je 1981. godine u Zagrebu. Profesor i doktor znanosti na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Tečno se služi engleskim i slovenskim jezikom. Specijalist je parodontologije.

Dr. Ivan Puhar kontinuirano se educira na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima:

2016 / Kina / Hong Kong / ITI Education Week 2016 – International Team for Implantology (ITI) www.iti.org

2015 / Engleska / London / Europerio 8 – European Federation of Periodontology (EFP) www.efp.org

2015 / Hrvatska / Zagreb / Hrvatski parodontološki dani 2015 – Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ) www.croperio.com

2015 / Hrvatska / Zadar / 20th Meeting of European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH) www.esnch.org

2014 / Njemačka / Berlin / Botiss bone & tissue days – Botiss dental GmbH www.botiss.com

2013 / Hrvatska / Zagreb / Hrvatski parodontološki dani 2013 – Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ) www.croperio.com

2012 / Austrija / Beč / Europerio 7 – European Federation of Periodontology (EFP) www.efp.org

2013 / Švicarska / Bern / Symposium on Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry (CCDE) www.ccde.ch

2011 / Hrvatska / Zagreb / Hrvatski parodontološki dani 2011 – Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ) www.croperio.com

2009 / Švedska / Stockholm / Europerio 6 – European Federation of Periodontology (EFP) www.efp.org

2009 / Hrvatska / Zagreb / Hrvatski parodontološki dani 2009 – Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ) www.croperio.com

2009 / Hrvatska / Zagreb / International Congress of the Croatian Dental Society (HSD) www.hsd-cds.com

2007 / Hrvatska / Zagreb / Hrvatski parodontološki dani 2007 – Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ) www.croperio.com

STIPENDIJE I NAGRADE:

2016 – ITI jednogodišnja stipendija iz dentalne implantologije, Hong Kong, Kina (www.iti.org)

2015 – Nagrada za jednu od najboljih poster prezentacija na 20th Meeting of European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Zadar, Zadar, Hrvatska

2004 – Rektorova nagrada za najbolji znanstveni rad

2004 – 5 Dekanovih nagrada za svaku godinu studija

POSTDIPLOMSKO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2017 – Docent, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2016 – Jednogodišnji ITI program iz dentalne implantologije, International Team of Implantology, Implant Dentistry Department, Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong, Kina

2015 – Univ. mag. dent. med., Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2013 – Viši asistent, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2013 – Doktorski rad, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2013 – Specijalist parodontologije, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2010 – Summerschool for Clinical Periodontology and Implantology, Section of Periodontology, University of Heidelberg, Njemačka

2010 – Department of Oral Diseases and Periodontology, Section of Dental Medicine, Faculty of Medicine, Ljubljana, Slovenija

2007 – Asistent i znanstveni novak, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2004 – Doktor dentalne medicine, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (www.sfzg.unizg.hr)

OSTALO

Član mnogih profesionalnih organizacija: International Team for Implantology (ITI), European Federation of Periodontology (EFP), Croatian Society of Periodontology (HPD-HLZ) and Croatian Medical Association (HLZ).

Autor i koautor više znanstvenih i stručnih tekstova. Aktivno sudjelovanje na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima (ITI, Europerio, IADR, ESNCH, Hrvatski parodontološki dani).

Visodent okuplja tim educiranih liječnika dentalne medicine specijaliziranih na području dentalne implantologije, protetike, parodontologije, oralnih bolesti, ortodoncije i estetike lica. Stalnom edukacijom na svjetskim sveučilištima, te sudjelovanjem na kongresima naš stručni tim prati europske i svjetske trendove kako bi pacijentu pružili uslugu prema najvišim standardima kvalitete

Naš tim je naša snaga – naše osoblje radi predano, ozbiljno i profesionalno, kako bi osiguralo optimalna rješenja za oralno zdravlje svojih pacijenata, a sve u atmosferi međusobnog povjerenja i suradnje

Kontaktirajte nas