Poliklinika VISODENT nalazi se u centru Zagreba i u centru Splita. Naše ordinacije elegantno i moderno su uređene i dizajnirane tako da osiguraju maksimalnu udobnost, kako prije tako i tijekom zahvata. Najmodernija oprema kojom raspolažu ordinacije svojom tehnološkom razinom osigurava vrhunsku kvalitetu stomatoloških zahvata.

VISODENT pregled pacijenta

Ordinacije

Poliklinika VISODENT opremila je ordinacije modernim stomatološkim stolcima, a protokoli sterilizacije i dezinfekcije u skladu su s najvišim europskim standardima. Intraoralni radiološki sustav Kodak, kao i digitalni radiološki senzori Carestream, omogućuju digitalizaciju zubnih snimaka za lakšu i točniju dijagnostiku na računalnom zaslonu. Digitalna radiološka snimka odmah se pojavljuje na zaslonu računala, što ne samo da olakšava dijagnostiku, nego i poboljšava komunikaciju s pacijentom, omogućavajući mu sudjelovanje u tretmanu i izražavanje vlastitih želja i očekivanja. Svi implantoprotetski zahvati, uključujući i sinus lift, umetke umjetne kosti i odabir implantata, planiraju se unaprijed, i to korištenjem sistema računalno vođene kirurgije. Ovaj sistem pruža detaljne informacije o pacijentovoj anatomiji, koje omogućuju odabir svih čimbenika nužnih za proces umetanja implantata. To je od posebne važnosti kod planiranja dužine i pozicije implantata. Računalno kirurško navođenje olakšava ponavljanje virtualno planiranog zahvata i time omogućava visoku preciznost tijekom stvarnog kirurškog zahvata.

GALERIJA SLIKA

Zubotehnički laboratorij

Digitalna rješenja se koriste i za računalno planiran i izrađen zubni protetski rad. Na taj način je moguće izbjeći korištenje tradicionalnih materijala za uzimanje zubnog otiska. Skleniranjem situa cije u ustrima bilježimo digitalni otisak, čime je omogućena izuzetna preciznost i brzina u izradi protetike korištenjem moderne tehnike CAM.

Poliklinika VISODENT svakom radu pridaje posebnu pažnju. Svaki zubni protetski rad proizveden u našem laboratoriju rezultat je višegodišnjeg radnog iskustva, a efikasnost testirana unutar naše strukture. Kontrole koje se obavljaju prilikom dovršetka svake pojedine faze izrade uz pomoć prikladnih instrumenata, garancija su visoke kvalitete, koja zadovoljava Europske direktive 47/2007.