Sedacija dušičnim oksidom - Visodent dentalna medicina

Sedacija dušičnim oksidom

Moje zdravlje, ožujak 2016. godina
Mjesečnik Moje zdravlje prepoznao je jedinstvenu uslugu sedacije dušičnom oksidulom u našoj oridnaciji dentalne medicine u Zagrebu