Mediji o nama

Sedacija dušičnim oksidom

Mjesečnik Moje zdravlje prepoznao je jedinstvenu uslugu sedacije dušičnom oksidulom u našoj oridnaciji dentalne medicine u Zagrebu