Savjeti za pacijente

Pripravaci vlastite krvi u obnovi vlasišta kod prorijeđene kose

Pripravaci krvi odavno su poznati i korišteni materijali u medicini, dobiveni centrifugiranjem vlatite krvi pacijenta po specijalnom protokolu. Radi se o autolognom ( vlastitom ) biomaterijalu bogatom trombocitima, leukocitima, fibrinom i faktorima rasta, koji u području aplikacije djeluju na regeneraciju pojedinih struktura.

Oni djeluju na postojeće stanice i druge strukturne elemente koji tvore određena tkiva ili organe. Djeluju na matične stanice u tim tkivima koje su u različitim fazama razvoja, ubrzavaju njihov rast i višestruko umnožavaju staničnu populaciju. Na ovaj način faktori rasta potiču reparaciju i zarastanje tetiva, ligamenata i hrskavice, spontano zatvaranje rane i stvaranje novog vezivnog tkiva. Zbog toga se primjena pronašla u estetskoj medicini u obnovi kože, ortopediji u obnovi hrskavice i tetiva zglobova te stomatologiji u bržem zaraštavanju rana u ustima.

Krvna plazma pronašla je svoju primjenu i u zoni vlasišta kod prorijeđene kose kod žena ili alopecije, posebno androgenog tipa kod muškaraca. Rezultat aplikacije je rast novih dlačnih folikula odnosno kose.