Savjeti za pacijente

Pripravci vlastite krvi u stomatologiji

PRF aparat

Pripravaci krvi odavno su poznati i korišteni materijali u regenerativnoj medicini, ortopediji, obnovi vlasišta kose te dermatologiji. U stomatologiji se najčešće koristi kao hemostatski materijal ili materijal za poboljšanje cijeljenja rana.

U tu svrhu razvilo se nekoliko metoda pripreme krvi, među kojima treba istaknuti tehniku koju je razvio Joseph Choukroun sa suradnicima. Navedena tehnika ušla je u komercijalnu upotrebu 2001. godine te predstavlja revolucionarni korak, jer zahtijeva samo centrifugiranje, bez dodataka.

PRF procedure

Sinusboden- Lift

Augmentacija kosti dna sinusa

Krv izvađena iz vene i prikupljena u epruvete stavlja se u uređaj za centrifugiranje. Pri 1300 okretaja u minuti za 8 minuta dobiva se fibrinski urgušak koji sadrži trombocite, leukocite, monocite i brojne citokine koji sudjeluju u procesu cijeljenja. Pripremljeni autologni materijal smatra se zlatnim standardom u regenerativnoj stomatologiji, jer postupna razgradnja ugruška polako otpušta navedene faktore zadužene za cijeljenje mekih i tvrdih tkiva.

To potvrđuju i objavljeni brojni radovi koji istražuju i potvrđuju učinkovitost u stomatologiji kod većine kirurških i parodontoloških zahvata: podizanja dna sinusa, ugradnje implantata, vađenja zuba, augmentacije kosti i mekih tkiva. Iskustva u radu ukazuju na brže cijeljenje, manju oteklinu i manju bol u pacijenata nakon kirurškog zahvata u ustima.